منوچهر محمدی زندانی سياسی طی پيامی که با تن خسته اما پر شور و پر توان از درون زندان اوين روان کرد از تمامی رسانه ها و مردم قهرمان ايران بويژه تظاهرکنندگان ديروز سپاسگزاری کرد
منوچهر محمدی که همچنان در اعتصاب غذا بسر ميبرد نتوانست پيامش را خودش بخواند واين پيام را  با صدای يک زندانی سياسی ديگر مهرداد حيدر پور  بخارج منتقل نمود
منوچهر محمدی به بازداشت و رنج و شکنج  مادرش اعتراض نموده و اظهار داشت که تا آزادی ايران و استقرار دموکراسی به نبرد خود ادامه خواهد داد

****

تظاهرات برای آزادی منوچهر محمدی و دستگیری مادر محمدی ها

ساعت 6 بعدازظهر دیروز دوشنبه 3 مرداد، به دعوت خانواده زندانیان سیاسی (براداران محمدی) تظاهراتی در مقابل دانشگاه تهران صورت گرفت. مادر محمدی ها که در پیشاپیش تظاهرکنندگان قرار داشت، با فریادهای ممتد از مردم استمداد می طلبید تا در آزادی فرزندان او و دیگر زندانیان سیاسی خانواده های آنان را یاری دهند. بر اساس اخبار دریافتی نیروهای انتظامی, جلوی دانشگاه تهران و میدان انقلاب را به محاصره خود در آوردند. به رغم حضور همه جانبه نیروهای انتظامی، صد ها تن از تظاهرکنندگان راه خود را باز کردند و به همراه خانواده زندانیان سیاسی که عکسهایی از برادران محمدی و دیگر زندانیان را حمل می کردند، اقدام به تظاهرات نمودند. تظاهرات کنندگان فریاد می زدند: زندانی سیاسی آزاد باید گردد. دقایقی پس از حرکت تظاهر کنندگان، نیروهای انتظامی همراه قریب به پنجاه تن از لباس شخصی های مزدور، با باطوم به تظاهرکننده گان حمله و آنها را مورد ضرب و شتم قرار دادند. بیشتر تظارکنندگان به طرف میدان فردوسی روانه شدند. نیروهای انتظامی نزدیک به صد تن را در مسیر حرکت تظاهرکنندگان، دستگیر نمودند. حضور نیروهای سرکوبگر انتظامی و لباس شخصی ها تا ساعت 10 شب ادامه داشت.  مادر مبارز محمدی ها از جمله دستگیر شدگان این تظاهرات بود که حوالی ظهر امروز همراه تعداد دیگری از دستگیر شدگان آزاد گردید.