به مناسبت سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای ٦٠ و ٦٧ ٬ كانون خاوران در دهمین سالگرد فعالیتش  برگزار می كند

 

 

٢٤ سال از كشتار زندانیان سیاسی در سال ٦٠ و ١٨ سال از قتل عام  تابستان ٦٧ می گذرد٠ با وجود گذشت بیش از دودهه از كشتار ٦٠ و نزدیك به دو دهه از قتل عام ٦٧ ٬ به خاطر خفقان حاكم بر ایران و ضعفهای ما كه در بیرون زندگی می كنیم ٬ هنوز پرونده ی این دو جنایت در سطح جهانی گشوده نشده و افكار عمومی مردم جهان چیزی در باره ی ان نمی داند٠ برای بسیاری از ما برگزاری یادمان ٦٧ و یا ٦٠ از حد یك رفع تكلیف نگذشته است ٠ هر سال هر  چند نفر افراد قبیله ی خود را جمع می كنند و در این گوشه و اَن گوشه مراسمی برگزار می كنند و بعد هم می روند سراغ كار خودشان تا سال دیگر٠ هنوز هم پس از ١٨ سال بعضی از نیروهای چپ از كشتار شهریور ٦٧ سخن می گویند٠ گویا جان هزاران مجاهدی كه در مرداد ماه ٦٧ قتل عام شده اند ٬ چون چپ نبوده اند ٬ ارزش اعتراض ندارد! مجاهدین هم در طرف مقابل به قتل عام چپ ها اعتراضی نداشته اند! می توان هزار سال هر تابستان مراسم ٦٧ را برگزار كرد بی َانكه اَب ازاَب تكان بخورد٠تازه امسال پس از ١٨ سال بعضی از نهادهای فعال در این زمینه پیشنهاد كار مشترك داده اند٠

كانون خاوران به عنوان نهادی كه ده سال است دراین گوشه ی عالم ( كانادا)  پرچم اعتراض علیه اَن جنایت را بر افراشته و از همان ابتدا بطور قاطع به نفس قتل عام ٦٧ و كشتارسال ٦٠ اعتراض كرده است ٬ اعلام می كند كه حاضر است با هر تشكل ٬ نهاد  و یا افرادی كه به نفی زندان ٬ شكنجه ٬ اعدام و ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی ایران باور دارند ٬ حول برگزاری مراسم یادمان ٦٠ و ٦٧  به قصد بالا بردن كیفیت و تاثیر گذاری اَن همكاری كند٠

كانون خاواران امسال برای اولین بار یادمان ٦٧ را در كشورهای كانادا ٬ اَلمان و انگلستان بر گزار می كند

٠     

      

زمان : شنبه ٢٣ سپتامبر

مكان و جزییات برنامه در اَینده اعلام می شود٠

 

 

 

   كانون خاوران  

 

www.khavaran.com