Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

کانون خاوران و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در کانادا برگزار می کنند.

شب همبستگی با دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی ایران

نسلی که در مقطع قتل عام ۶۷ ، دو سه سالی بیش نداشت ، اینک به نیرویی آگاه و بالنده تبدیل شده و مصصم ، شجاع و خطرپذیر پا به میدان گذاشته است . جمهوری اسلامی از این نسل هراس بسیار دارد ، زیرا که به هیچ یک از باندهای آن توهمی ندارد وبا شعارهای "زنده باد سوسیالیسم"، "سوسیالیسم یا بربریت"، "آزادی برابری"، "مرگ بردیکتاتور" , به میدان آمده و به جهان  با اندیشه  ی چپ  و رادیکال نگاه می کند ۰

رژیم به خیال باطل خود  می خواهد با دستگیری و سر کوب جنبش دانشجویی فضای ترس و ناامیدی حاکم کند اما با توفان بنیان کنی که در راه است وبا نسلی بر آمده از خاورانها چه می خواهد بکند ؟

انسانهای آزادیخواه !

دانشجویان در بند و دیگر زندانیان سیاسی ایران ، شایسته ی بیشترین حمایتها هستند . آنها در چنگال رژیمی اسیرند که اگرفشار افکار عمومی نباشد ، برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی و برابری طلبی آنها دست به هر جنایتی خواهد زد ۰

کانون خاوران و فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی، از شما دعوت می کند تا  درهمبستگی با دانشجویان دربند و زندانیان سیاسی ایران در برنامه ای که به همین منظور  بر گزارمی شود بطور فعال شرکت کنید.

با حضور نمایندگان احزاب و جریانات سیاسی : بابک آزاد (چریکهای فدایی)، محسن ابراهیمی (حزب کمونیست کارگری)، فرید پرتوی (فعال کارگری)، آناهیتا رحمانی (حزب کمونیست ایران ۔مارکسیست لنینیست ماؤیست)، علی مشرف (فعال کارگری افغانستان)، سمیر نوری (حزب کمونیست کارگری چپ عراق).

هنرمندان میهمان: فریدون فرهی، فریدون قاسمی.

زمان : جمعه ۱۸ ژانویه ساعت ۶ بعد از ظهر

مکان :  Steel Workers Office       25 Cecile Ave   (Spadina Sought Of College)

(پارکینگ رایگان پشت ساختمان)     تلفن اطلاعات : 416 726-9321