رژیم ، برای نابود کردن سند جنایت ، تخریب خاوران را آغاز کرد

 

خبر این است : رژیم اسلامی ایران با کندن سنگها و نشانه ها ی گورهای فرضی و در آوردن درختچه ها در گورستان دسته جمعی خاوران ، تخریب آنرا آغاز کرده است.

*            *         *

خاوران ، سند جنایت قتل عام یک نسل از مبارزان ایران است و نباید محو شود. خاوران سند صحنه ی  جنایت در کشتارگاههای اوین و گوهر دشت است، باید دست نخورده باقی بماند.

به این سنگها ، نشانه ها و درختچه ها ، مادران بسیاری دلبستگی 17 ساله و یا بیشتر  دارند ؛ باید به همین گونه حفظ شود .  

مصطفی پورمحمدی ( وزیر کشور) و نماینده ی وزارت اطلاعات در کمیسیون مرگ در مقطع قتل عام 67 ، ابراهیم رئیسی ( معاون اول قوه ی قضائیه ) عضو کمیسیون مرگ در قتل عام 67 ، خامنه ای رئیس جمهور در مقطع قتل عام 67 ، رفسنجانی رئیس مجلس در مقطع قتل عام 67 ، ری شهری وزیر اطلاعات و فلاحیان قائم مقام او در تابستان 67 ، جعفر نیری رئیس کمیسیون مرگ در قتل عام  67 ، موسوی اردبیلی رئیس شورای عالی قضائی در آن مقطع ، اسماعیل شوشتری رئیس سازمان زندانها در مقطع 67 ،  این موجودات و دهها قاتل ریز و درشت دیگر که یا به طور مستقیم در آن جنایت نقش داشتند و یا با سکوتشان آن را تایید کرد ند امروز همچنان در گوشه و کنار قدرت حضوری شوم دارند و از نابودی خاوران خوشحال می شوند .

 اکنون ما می توانیم تماشگر باشیم و با سکوتمان به رژیم اسلامی کمک کنیم  تا یکی از اسناد جنایت خود را نابود کند .

ویا با توجه به پتانسیل اعتراضی  که خاوران دارد ، درهمدلی و همصدایی با خانواده هایی که عزیزانشان در آنجا  هستند ، به هر طریقی که برایمان ممکن است برای شکل گیری اعتراضی گسترده و سراسری تلاش کنیم .

خاوران چون آتشی زیر خاکستر است و اعتراض گسترده ی ما می تواند نه تنها از تخریب آن جلوگیری نماید ، بلکه رژیم را از انجام کاری که شروع کرده پشیمان کند.   

 

 

 

کانون خاوران

 

www.khavaran.com