Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

با توفان بنیان کنی که در راه است چه می کنید؟

با نسل انقلابی پیوند خورده با خاورانها چه می کنید؟

در دهه ی ۶۰ ، جمهوری اسلامی با دستگیری واعدام گسترده ی دانشجویان مبارز وقتل عام اعضا و هواداران گروههای سیاسی ، تصور می کرد کارتمام شد و حالا میتواند در گورستانی خاموش دست به چپاول بزند وبا سرکوب بیشتر، مردم را در برابر فقر و فحشای تحمیلی وادار به سکوت و تمکین کند. اما گذشت زمان نشان داد که جمهوری اسلامی هم مثل همه ی همپالگیهایش در طول تاریخ ، کور خوانده است ۰

نسلی که در مقطع قتل عام ۶۷ ، دو سه سالی بیش نداشت ، اینک به نیرویی آگاه و بالنده تبدیل شده و مصصم ، شجاع و خطرپذیر پا به میدان گذاشته است تا با همیاری مردم درسرنگونی یکی از ارتجاعی ترین حکومتهای تاریخ ، نقشی قاطع داشته باشد . جمهوری اسلامی از این نسل هراس بسیار دارد ، زیرا که به هیچ یک از باندهای آن توهمی ندارد و به جهان  با اندیشه  ی چپ  و رادیکال نگاه می کند ۰ برپایه ی همین ترس است که احمد باطبی  یکی از دانشجویان وابسته به این نسل را تنها به خاطر بر سر دست گرفتن پیراهن خونین یکی از دانشجویان که در واقع سند یکی از جنایتهای خود رژیم بود، ابتدا اورا به حبس ابد وسپس در برابر فشار افکار عمومی  آنرا به پانزده سال زندان تقلیل داد۰

وحالا دور دیگری از دستگیری دانشجویان آگاه ، با بهانه ها و پاپوشهایی که دیگر خریداری ندارد۰  به دنبال فراخوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب در مراسم مختاري و پوينده براي تجمع و اعتراض در روز ١٣ آذر, بلافاصله درروزهاي بعد  تعدادي از فعالين چپ دانشگاه دستگير شدند.  رژیم  امیدوار بود که دستگيريهاي قبل از ١٣ آذر مانع تجمع دانشجويان چپ بشود، اما درايت و کارداني فعالين چپ ، سياست سرکوب رژيم اسلامي را ناکام گذاشت. دانشجویان  اعلام کردند عليرغم دستگيريهاي وسيع، مراسم ١٣ آذر برگزار ميشود. اين مراسم با وجودجو پليسي و ادامه دستگيريها ، در تهران و در چندين دانشگاه مهم ايران برگزار شد. همه جا پرچمها و پلاکاردهايي سرخ با خواست و شعار زنداني سياسي آزاد بايد گردد, زنده باد سوسياليسم, سوسياليسم يا بربريت, آزادي برابري , مرگ برديکتاتور, دانشگاه پادگان نيست, نه به جنگ, تحريم انتخابات فرمايشي رژيم اسلامي و... به چشم میخورد۰ تنها در دو هفته ی اخیر بیش از ۴۰ دانشجو دستگیر شده اند که بیستر آنها در زندان اوین اسیرند

 اسامی تعدادی از دانشجویان دستگیر شده عبارت است از : ١-  انوشه آزادبر - علوم اجتماعی دانشگاه تهران ۲- سعید آقام علی - دانشگاه هنریزد  ۳ - امیر آقایی - دانشگاه رجایی ۴-   سعید آقاخانی  ۵-    نادر احسنی فارغ التحصیل دانشکده ی منابع طبیعی دانشگاه مازندران   ۶-  مجید اشرف نژاد - عمران شهید رجایی ۷-   روزبهان امیری- دانشکده علوم دانشگاه تهران ۸ - کیوان امیری الیاسی کارشناسی  ارشد دانشگاه شریف ۹- محمدصالح ایومن - ‌ فوق لیسانس علوم سیاسی ١۰- آرش پاکزاد- علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ١١ -  پیمان پیران - ( زندانی سیاسی سال ۷۸) ١۲-    صدرا پیرحیاتی - دانشگاه شاهد ١۳- عابد توانچه - دانشجوی اخراجی دانشگاه پلی تکنیک

١۴-  ایلناز جمشیدی - ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز ١۵- سعید حبیبی - دبیر معذول تشکیلات دفتر تحکیم وحدت ١۶- اوختای حسینی دانشگاه آزاد ١۷- سارا خادمی - علوم اجتماعی دانشگاه مازندران ١۸- فرشاد دوستی پور - ‌ مهندسی مکانیک ١۹-   بهرنگ زندی - مردم شناسی دانشگاه مازندران ۲۰- علی سالم دانشگاه  پلی تکنیک ۲١- هادی سالاری - دانشگاه رجایی ۲۲- نسیم سلطان بیگی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه ۲۳- جواد علیزاده‌ - ‌فوق لیسانس حقوق ۲۴- محسن غمین - دانشگاه پلی تکنیک ۲۵- فرشید فرهادی آهنگران - دانشگاه رجایی ۲۶- سهراب کریمی - ‌ فوق لیسانس علوم سیاسی   ۲۷- بهروز کریمی زاده - اخراجی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۲۸-  علی کلایی - دانشگاه آزاد ۲۹ - پارسا کرمانجیان - معماری دانشگاه آزاد کرمانشاه ۳۰ - مهدی گرایلو کارشناسی ارشد  ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۳١- حامد محمدی، اقتصاد دانشگاه مازندران ۳۲- مهسا محبی

 - دانشگاه شریف  ۳۳-  حسن معارفی دانشگاه مازندران ۳۴- میلاد معینی مردم شناسی دانشگاه مازندران ۳۵- امیر مهرزاد ۳۶- شوان مریخی - دانشگاه مازندران ۳۷- نیما نحوی - مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل  ۳۸-  سروش هاشم پور - چمران اهواز

 ۳۹- بهرام شجاعی (دانشگاه آزاد تهران جنوب)   ۴۰ - روزبه صف شکن(دانشگاه تهران) ۴١- علی رضا حیدری (دانشگاه آزاد کرمانشاه) 

 ‌انسانهای آزادیخواه !

رژیم به خیال باطل خود  می خواهد با دستگیری و سر کوب جنبش دانشجویی فضای ترس و ناامیدی حاکم کند اما با توفان بنیان کنی که در راه است چه خواهد کرد ؟ با نسلی بر آمده از خاورانها چه می خواهد بکند ؟

انسانهای آزادیخواه !

دانشجویان در بند ایران شایسته ی بیشترین حمایتها هستند . آنها در چنگال رژیمی اسیرند که اگرفشار افکار عمومی نباشد ، برای خاموش کردن صدای آزادی خواهی و برابری طلبی مردم ایران دست به هر جنایتی خواهد زد ۰ به هر طریقی که می توانید نسبت به توان خود به  دستگیری آنها اعتراض کنید و برای آزادی بدون قید وشرط آنان تلاش کنید۰

 

کانون خاوران

 www.khavaran.com

 

* برگزاري اين تجمعات درروزهای اخیر فضاي جامعه را تغيير داده است۰ اين تجمعات و اعتراضات براي آزادي دستگير شدگان همچنان ادامه دارد