Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

از اسپارتاکوس تا ابراهیم و ...

اسپارتاکوس را بر صلیب کردند تا برده ها به بردگی تمکین کنند ۰ اسپارتاکوس نمرد ؛  از درون هزاران برده سر بر آورد و برده داری به گورستان تاریخ سپرده شد۰  

 و اینک خبر این است که ابراهیم لطف اللهی ، دانشجوی رشته ی حقوق دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه ی  بازجویان اداره ی اطلاعات سنندج به قتل رسید.

ابراهیم روز یکشنبه ١۶ دیماه پس از خروج از جلسه ی امتحان ، توسط ماموران وزارت اطلاعات دستگیر و ده روز بعد ، ۲۶ دیماه در اسارت  به دست جنایتکاران رژیم فاشیسنی ایران به قتل رسید وبعید هم نیست که  بازجوی او مهدی مولا ولی با نام مستعار هاتفی از دست خامنه ای و احمدی نژاد جنایتکار  به عنوان بازجوی قاتل، لوح تقدیر بگیرد!

دریغا که ابراهیم رفت ؛ اما جنبشی که او  به آن تعلق دارد به هیچ رو سر ایستادن ندارد و تا سقوط کامل رژیم  فاشیستی اسلامی ایران و بر پاکردن قدرتی که اساس آن انسان باشد ، دمی آرام نخواهد گرفت ۰

این یک آرزوی خوش نیست ؛ واقعیتی است که  طلایه ی آن را از هم اکنون  در افق مبارزات مردم ایران میتوان دید .

کانون خاوران با دریغ بسیار، همدردی و همصدایی خود را با خانواده ، یاران و همرزمان ابراهیم ابراز می دارد .

    کانون خاوران