Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

----------------------------------------------------

 

تا نگویند که از یاد فراموشانند...


گزارش و عکس های تازه از تجمع خانواده های جان باختگان ۶۷ در خاوران

 

امسال هم چون هر سال، همه با هم در آستانه نوروز به دیدار عزیزانمان در گلزار خاوران رفتیم. جایگاه را در قسمت جلوی خاوران تزئین کردیم ، تمام خاوران غرق گل بود و جمعیت زیادی آمده بود. حضور آقای زرافشان قلبمان را شاد و به مراسم مان، گرمای ویژه ای داد.
تا وقتی که دستان لرزان و پاهای ناتوانمان را تابی است، بهار را با یاد سبزشان آغاز می کنیم.
تا وقتی که قلب های شکسته مان از تپش باز نایستاده است، با یاد آنهمه قلب های گرم و پرتپش، به دیدارشان می آئیم و براین گلزار، بذر مهر می افشانیم. آنقدر خواهیم آمد تا صدای دادخواهیمان به گوش همگان برسد و همه بدانند که این سروهای به خاک افتاده، فرزندان آفتاب و پاکی بودند و تن به سایه و تاریکی نسپردند. آنقدر این راه را خواهیم پیمود که تبهکاران خود ز بیم و هراس لب به اعتراف بگشایند. و تا آنجا ادامه می دهیم که برای عبرت تاریخ، هیچ رازی از این جنایت در ابهام و تاریکی نماند.
کنار سفره هفت سین، جای عزیزانمان خالی نیست، چرا که ما سفره هفت سینمان را بر خاک خاوران پهن می کنیم، باعزیزترین عزیزانمان جشن نوروز را بر پا می کنیم.
ما به آنها قول داده بودیم که وقتی بدیدار شان می آئیم، هرگز گریه نکنیم. اما قامت خورشید، نگاه خاطره، عطر بهاران و شوریدگی میهن و ..، قلبمان را بدرد می آورد. ما هم انسانیم. تحمل داغ عزیزانمان سخت است و قلب های شکسته ما توان این همه فشار را ندارد. بر صورت فرزندان آنها بوسه می زنیم و گرمای حضور همسرانشان، آرامش بخش دلمان می شود.
بهار دیگری را با یاد فرزندان خوب و عزیزمان آغاز می کنیم، برایشان با صدای بلند شعر و سرود می خوانیم، عکسشان را بر سینه امان قاب می کنیم، نامشان را با گل می نویسیم تا دیگر هیچ مادری همچون ما، بهارش را بدون حضور عزیزش آغاز نکند.همیشه می آئیم.
در آستانه بهار امسال در مراسم نوروزی خاوران،همه بزرگ و کوچک در کنار هم سرود خواندند . جایگاه که توسط جوان ترها تزئین شده بود خیلی باشکوه بود. عکسها همه دور تا دور چیده شده بود وقسمت وسط آن غرق در گل و سبزه بود، خانواده ها شیرینی و شربت بهم تعارف می کردند، چند نفر سخنرانی کردند و بعضی از مادرها سرودهای محلی خودشان را خواندند. مثل همیشه با شکوه بود و قشنگ .
مراسم نوروزی امسال هم در خاوران به پایان رسید. هنگام ترک عزیزان در خاک خفته، همه بغض کرده بودیم و غمگین، در حالیکه لبخند تلخی بر لبانمان سایه انداخته بود، آرام و به سختی خاوران را ترک کردیم.

دادخواهان کشتار ۶۷