قتل عام ٦٧ ٬ هیجده ساله شد

 

١٨ سال از قتل عام هزاران  مجاهد و مبارز چپ در تابستان ٦٧ گذشت ٠ طی این ١٨ سال ٬ نهادها و تشكل هایی در كشورهای مختلف جهان از جمله ایران ٬ یادمان اَنها را برگزار كردند ٠ اكنون پس از ١٨ سال هر انسان اگاه  ایرانی در برابر این پرسش قرار می گیرد : من در این ١٨ سال در اعتراض به قتل عام ٦٧ چه كرده ام و با كسی كه با  آن مخالفتی نداشته چه فرقی دارم ؟ این سؤالی است كه هر انسان آگاه و صادقی با آن روبرو است و نمیتواند در خلوت  خود ازپاسخ به آن شانه خالی كند٠  در پاسخ صادقانه به این پرسش است كه ممكن است  دریابیم  چرا پس از ١٨ سال ٬ قتل عامی با آن ابعاد گسترده هنوز در بیرون از محافل ایرانی انعكاسی که باید و می توانست نداشته است ٠ 

در سایه ی تلاشی گسترده و هماهنگ می توان کاری کرد که جمهوری اسلامی جرات نکند برای تخریب قطعه ی ٣٣ و خاوران قدم بر دارد و عضو كمیسیون مرگ و جانی شناخته شده ای چون پورمحمدی به عنوان  وزیر كشور در انظار ظاهر شود٠

 

كانون خاوران امسال در دهمین سال فعالیتش تلاش میكند   یادمان آن دریادلان را در همصدایی  با نهادها و تشكل های دیگر در ابعادی گسترده تربرگزار كند٠

 

 

زمان : شنبه ٢٣ سپتامبر

 

مكان و جزییات برنامه در آینده اعلام می شود٠

 

 

                                                          كانون خاوران

www.khavaran.com