Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

من درد مشترکم مرا فریاد کن

 

19 سال از قتل عام زندانیان سیاسی توسط مرتجعین اسلامی حاکم بر ایران گذشت . در تابستان 67 در فاصله چند هفته هزاران زندانی سیاسی در دادگاههای یک دقیقه ای محاکمه و بلافاصله به دار آویخته شدند. طی چند هفته شبانه روز پیشرو ترین و شریفترین زنان و مردان ایران را درو کردند. کامیونها و کانتینرها شبانه اجساد آنها را در گورهای دسته جمعی پنهان کردند تا نام و نشانی از آنها برای نسلهای آینده بر جای نماند.هنوز که هنوز است اسرار این فاجعه تاریخی کاملا بیرون نیامده و تمام جناحهای رژیم  کوشیده انداین واقعه از حافظه جامعه پاک شود. و تمام دول غربی و خبرگزاریهایشان  با سکوت رضایتمندانه خود به این قتل عام مهر تایید زدند.

اما قتل عام جنایتکارانه67 چون زخم همیشه تازه برپیکر مردم ما باقی است .زخمی که تنها مرحمش سرنگونی جمهوری اسلامی و محاکمه و مجازات آمرین و عاملین این جنایت است

 

مردم آزادیخواه

گرامیداشت جانباختگان دهه شصت نه برای سوگواریست و نه افسوس خوردن گذشته بلکه برای ساختن آینده است آینده ای که اثری از زندان، شکنجه و اعدام نباشد.

 

بیایید متحدانه و فعالانه خاطره مقاومت جانباختگان دهه شصت را گرامی بداریم

 

سخنرانی زندانیان سیاسی

تئاتر

موسیقی زنده( با همکاری هنرمند جوان مانلی جمال)

سرود

 

مکان: روبروی سیتی هال نیتیو سنتر-

Nathan Phillips Square / Toronto City Hall

at  Bay St. & Queen St.  West

زمان : شنبه  6 اکتبر-

ساعت: 4:00- 2:00

کمیته برگزاری  یادمان جانباختگان  کشتار67