نامه ابراهيم مومنی از زندان اوين
ابراهيم مومني زنداني سياسي در زندان اوين که هم اکنون 5 سال در وضعيت بلاتکليفي در زندان به سر ميبرد با انتشار نامه اي از زندان نسبت به عدم رسيدگي مسئولين زندان به وضعيت جسماني اش اعتراض کرد. در اين نامه آمده است:
به نام يزدان پاک
مدتهاي مديدي است که به علت ضربه ي چاقو که در پي نقشه ي قتلم در بازداشتگاه 66 سپاه به ناحيه ي شکم و پاي راستم اصابت کرده در رنج و عذابم به طوري که در شرايط حاضر جابجايي و خوردن غذا را برايم به حدي مشکل نموده که جز عذاب چاره اي باقي نگذاشته است. مراجعات مکررم به بهداري زندان اوين نه تنها نتيجه بخش نبوده بلکه مورد اهانت و بدرفتاري رئيس بهداري زندان اوين به نام دکتر خاني قرار گرفته ام. متاسفانه مديريت زندان اوين نيز به شکايتهايم توجهي نکرده و با من که يک زنداني سياسي و امنيتي هستم به بدترين وجهي رفتار مينمايند. معلوم نيست به رنجي که ميکشم چه کسي مسئول است؟
اين است که خواستم صدايم را به گوش شما ملت ايران برسانم تا شايد با انتقال آن مسئولي در اين مملکت به فريادم برسد و امکان عمل جراحي ام را فراهم نمايد.
با درود
ابراهيم مومني / زنداني سياسي / بند 350 زندان اوين
کميته دانشجويي دفاع از زندانيان سياسي
komitedefa@yahoo.com
18آذر1384