Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

همگام با خانواده های جانباختگان دهه کشتار 60-67

به اعتراض علیه تخریب گلزار خاوران برخیزیم

 

در سال 67، به دستور خمینی رهبر حکومت اسلامی و در طول چند هفته نزدیک به پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی  بدون هیچ گونه محاکمه ای به جوخه اعدام سپرده شدند. بسیاری از این زندانیان سالها بود که در زندان بودند و مدت محکومیتشان تمام شده بود. اجساد اعدامیان کشتار دسته جمعی ، شبانه و مخفیانه در کانال های از پیش حفر شده به خاک افکنده شدند.

مردم این محل را به یاد جانباختگان  فاجعه ملی، "گلزار خاوران" نام نهادند. خاوران شناخته ترین وتنها یادگار و نمادی است که خانواده های اعدام شدگان از فرزندان خود دارند. حکومت اسلامی که چشم دیدن این نماد مقاومت و مبارزه را بر نمی تابید،  با اذیت و آزار خانواده ها و تحریب گورها و دستگیری و زندانی نمودن اعضای این خانواده ها از همایش آنان جلوگیری کرده و می کند. آنان  چندین بار تصمیم به نابودی گلزار خاوران گرفتند که با اعتراض وسیع جهانی و مقاومت خانواده هاکه با چنگ و دندان این گلزار را تا به حال حفظ کرده اند، موفق به انجام این کار نشدند.

از چند ماه پیش حکومت اسلامی بدون سرو صدا و بدون اطلاع خانواده ها دست به ویرانی گورهای این گلزارزده است ومی خواهند با ساختن پارک ، آثار فاجعه ای را که خود آفریده است از بین ببرد.

 

هم میهنان ، انسانهای شریف و آزاده

گلزار خاوران تنها یاد و خاطره ایست که خانوده های داغدار از عزیزان خود دارند. در گلزار خاوران جانهای شیفته ای  که آرزوی جز ایرانی آباد ، آزاد و دمکراتیک نداشتند، در خاک خفته اند. بیائید تا با همبستگی جهانی با خانواده های جانباختگان فاجعه ملی، صدای در گلو خفه شده آنها را فریاد بزنیم. اگر کشتار خاوران در سکوت جهانی انجام گرفت ، امروز اعتراض ما می تواند از رخ دادن چنین جنایاتی در آینده پیش گیری نماید. نگذاریم این نماد مبارزه و مقاومت از بین برده شود.

باشد که با ما همراه شوید.

 

زمان : 14 فوریه 2009 از ساعت 12 تا 18 ( این مراسم به همراه نمایشگاهی از عکس و پوسترهای  گلزار خاوران، چند نمایش خیابانی و سخنرانی  خواهد بود)

مکان : روبروی پارلمان نروژ

همچنین یک شب همبستگی با خانواده های جانباختگان گلزار خاوران برگزار خواهد شد( برنامه ها شامل موسیقی ، نمایش فیلم ، شعر خوانی و خواندن مطالبی در مورد خاوران خواهد بود. زمان و مکان آن در اطلاعیه های بعدی به اطلاع خواهد رسید.

 

جمعی از خانواده های جانباختگان گلزارخاوران (نروژ)

 

احزاب و سازمانهای حمایت کننده:

حزب دمکرات کردستان ایران

جنبش همبستگی برای ازادی و دمکراسی در ایران

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران

کمیته دفاع از حقوق بشر در ایران( نوران)  

جمعی از فعالان مستقل

دادخواهان کشتار 67

 

04 فوریه 2009

نروژ