Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

از فراخوان زندانیان سیاسی برای لغو اعدام و آزادی آنها حمایت کنیم

 

 

در تاریخ ۳ شهریور هشتاد و شش،  ۲۶  نفر از زندانیان سیاسی ایران در اقدامی شجاعانه  و بی نظیر خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی زندانیان سیاسی شده اند.  به دنبال آن تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی از این اقدام حمایت کرده اند.

این اقدام دلیرانه که برای اولین بار  در تاریخ مبارزه مردم ایران، زندانیان سیاسی با اسم و مشخصات کامل و محل اسارت خود برای آزادی زندانیان و لغو اعدام مبادرت کرده اند، نشانه رشد جنبش انقلابی و  رادیکال مردم در جهت  سرنگونی رژیم است.

موج حمایت از این اقدام شجاعانه در داخل و خارج از کشور از نهادهای مختلف همچنان ادامه دارد.

زندانیان سیاسی ایران را تنها نگذاریم و با قدرت از حرکت آنها پشتیبانی کنیم.

 

کانون خاوران

www.khavaran.com