Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

 

 

جعفر كاظمی و محمد علی حاج آقایی نباید اعدام شوند

 

 

 

خبر این است که رژیم جنایتکار اسلامی ایران  بعد از اعدام علی صارمی اینک می خواهد جعفر كاظمی و محمد علی حاج آقایی را به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین و دیدار با فرزندان خود در عراق اعدام کند.  

 

جعفر کاظمی ۴۶ ساله ، قبلا ۹ سال در دهه شصت زندانی سیاسی بوده است. کاظمی اواخر شهریور سال ۸۸ در میدان هفت تیر در تهران دستگیر شده است؛ اما عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران، در نشستی مطبوعاتی در بهار ٨٩ گفته است که جعفر کاظمی از متهمان تظاهرات روز عاشورا در تهران بوده و به دلیل شرکت در اعتراضات این روز، حکم اعدام گرفته است! جعفر کاظمی نخستین بار در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب محاکمه شده و حکم اعدامش در دادگاه تجدید نظر شعبه ۳۶ استان تهران مورد تایید قرار گرفته است.

محمد علی‌ حاج آقائی در ۲۷ شهریور سال ٨٨ در ورامین دستگیر شده است. او نیز از زندانیان سیاسی دهه ی ۶۰ است که طی‌ سال‌های ۶۲ تا ۶۷ در زندان به سر برده است. گفته می شود یکی از اتهامات وی دوبار سفر به عراق برای دیدار با فرزندش می باشد.

 انسانهای آزادیخواه !

جعفر كاظمی و محمد علی حاج آقایی نباید اعدام شوند . از هر طریقی که می توانید  برای لغو حکم اعدام آنها و دیگرزندانیان سیاسی ایران اقدام کنید . اعتراض گسترده می تواند موجب لغو حکم اعدام آنها شود.

 

 

کانون خاوران