احمد باطبی چشم جنبش دانشجویی است و باید زنده بماند

 

با مشكلات خود سر گرمیم وبا سكوتمان به  رژیم فاشیستی ایران امكان می دهیم تا بهترین فرزندان مردم را یكی پس از دیگری از میان بر دارد و راه را برای ایجاد گورستانی خاموش هموار سازد ٠در دنیای وارونه ی ما و در كشوری كه وزیر كشورش عضو كمسیون مرگ در قتل عام تابستان ٦٧ است ٬ غیر عادی نیست وقتی احمد باطبی به جرم نشان دادن پیراهن خونین دانشجویی دیگر ابتدا به اعدام ٬ بعد به ١۵ سال و سپس به ده سال زندان محكوم شود ٠ بعد هم در اثر شكنجه با دیسك كمر ٬ بالا بودن هموگلوبین خون ، خونریزی كلیه ، زخم اثنی عشرو از دست دادن قدرت شنوایی روبه رو شود٠ این رژیم با آنهمه دار وزندان و جلاد و قاتل چنان پوشالی و در هراس است كه از دانشجویی مثل احمد باطبی با دستانی خالی انهمه وحشت دارد ٠   

اكنون ما میتوانیم منتظر بنشینیم و دست روی دست بگذاریم تا احمد نیزچون اكبر محمدی  كشته شود وبعد در سوگش به سوشون بنشینیم وبرایش مراسم بزرگداشت بر پا كنیم ، و نیز می توانیم با سازمان دادن اعتراضات گوناگون به شكلی كه در توانمان هست مانع از كشته شدن احمد باطبی شویم٠

احمد باطبی چشم جنبش دانشجویی است و باید زنده بماند ٠ هیچكس نیست كه اگر بخواهد نتواند كاری انجام دهد٠

انسان های آزاده! پیش از آنكه دیر شود واحمد از دست برود ، باید كاری كرد ٠

اعترا ضی را سازمان دهید ، در اعتراضی شركت كنید ، نامه ای به كسی بفرستید ، به جایی فكس یا تلفن بزنید ، فكر كنید و راهی تازه پیدا كنید٠  احمد باطبی ، ناصر زرافشان و صدها زندانی سیاسی دیگر به حمایت ما نیاز دارند آنها را تنها نگذاریم ٠

www.khavaran.com

 

كانون خاوران