آغاز فعالیت کانون خاوران در سوئد و آلمان

 

 بیست و چهار سال از عمر گلزار خاوران می گذرد. ۲۴ سال پیش  در اوج دستگیری و اعدام مبارزان و آزادیخواهان ، رژیم اسلامی ایران ، خاوران را برای خاکسپاری مبارزان کمونیست اعدام شده در نظر گرفت .

در تابستان ۶۷ و در جریان قتل عام زندانیان سیاسی ، رژیم چند کانال در خاوران کند و کمونیستهای قتل عام شده در اوین و گوهر دشت را در این کانالها بطور دسته جمعی به خاک سپرد . از آن پس خاوران ، به عنوان شناخته ترین گورستان دسته جمعی ایران ، میعادگاه مادران و خانواده ها شد .

از سوی دیگر خاوران سندی است از صحنه ی جنایت قتل عام در کشتارگاهای اوین و گوهردشت و بهمین دلیل این روزها  رژیم می خواهد با عنوان  فریبکارانه ی ساماندهی ، آنرا تخریب و نابود کند .

خاوران اینک نه یک گورستان معمولی که نماد و یادگاری از مقاومت و مبارزه ی نسلی است که به رژیم فاشیستی ایران نه گفت و به خاک افتاد ولی از پا نیفتاد .

نه سال پیش ، کانون خاوران ، فریاد  فروخورده ی  ساکنان اجباری خاوران را در تورنتو با برگزاری یادمان 67 ( برای اولین بار در کانادا ) پژواک داد .

دو سال پیش ، یارانی در مونتریال فعالیت کانون خاوران را آغاز کردند . اینک یارانی در سوئد و آلمان تصمیم گرفته اند فعالیت کانون خاوران را در این دو کشور گسترش دهند . کانون خاوران دست این یاران تازه نفس را به گرمی می فشارد و امیدوار است با همیاری و همصدایی انها بتواند فعالیتهای خود را در ابعادی وسیع تر گسترش دهد .

 

کانون خاوران

www.Khavaran.com