Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

چگونه  می توان از قتل عام تدریجی زندانیان سیاسی ایران جلوگیری کرد؟

چه ترسناک است سکوت بهتی را که پس از شنیدن خبر اعدام یا کشته شدن یک انسان میشنویم و باز هم سکوت میکنیم و چه زشت و نفرت انگیز است قرنی که در آن هنوز چوبه دار خواب از چشمان مادری نگران می رباید . ( فرزاد کمانگر)   

جمهوری اسلامی ایران در طول حاکمیت شومش همواره  سعی کرده  با تکیه به ابزارهای زندان ، شکنجه و اعدام وسیع مبارزان و کمونیستها، جنبش انقلابی مردم را مهار کند تا شاید زمان سقوط حتمی ا ش به عقب افتد۰ اما این ابزارها نمیتوانند برای همیشه کارساز باشد ۰ این را خود رژیم قاتلان هم میداند و از آن هراس دارد۰بازتاب این هراس را در عدم تحمل رژیم و  واکنش های وحشیانه ی او نسبت به کوچکترین حرکت اعتراضی مردم می توان دید۰ رژیم می داند که  به هنگام سراسری شدن و بر آمد جنبش انقلابی مردم ، اعدام زندانیان سیاسی موجب شعله ورتر شدن آتش خشم و مبارزه ی مردم علیه او می شود۰

از سوی دیگر، میدانیم  بساط  اعدام ، شکنجه و زندان تنها با سقوط کامل جمهوری اسلامی و بر پایی حکومتی بر خاسته از اراده ی مردم آگاه اعماق بر چیده می شود۰اما این را هم میدانیم که به یاری فشار افکار عمومی مردم آگاه جهان و همصدایی آنها میتوان جمهوری اسلامی را در جهت لغو اعدام تحت فشار قرار داد ۰

انسانهای آزادیخواه !

جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۸۹  با اعدام  فرزاد کمانگر ،  شیرین علم هولی ، علی حیدریان، فرهاد وکیلی و مهدی اسلامیان  قتل عام دیگری از زندانیان سیاسی را آغاز کرد و بطورتدریجی آنرا ادامه داد ه است۰ در سالگرد قتل عام این زندانیان سیاسی ،  نهادهای سیاسی زیر شب گفت و شنیدی در گرامی داشت یاد یاران و نیز به قصد بررسی راه های جلوگیری از قتل عام تدریجی زندانیان سیاسی ایران بر گذار می کنند ۰

زندانیان سیاسی ایران به یاری ما چشم دوخته اند، بیایید با حضور فعال خود و همصدایی به آنها جواب مناسب بدهیم               

زمان : شنبه ۷ می ۲۰۱۱ 

مکان و جزییات برنامه در آینده اعلام می شود   

کانون خاوران

حقوق بشر و دموکراسی برای ایران۔تورنتو

کمیته ی همبستگی با مادران جان باختگان در ایران (تورنتو کانادا)

کمیته ی مبارزه برای آزادی  زندانیان سیاسی