به دادخواهی هزاران انسان، مرتضوی قاتل باید دستگیر و محاکمه شود

 

خبر را تاکنون خوانده و یا شنیده اید که سعید مرتضوی دادستان تهران به اتفاق جمال کریمی راد وزیر دادگستری به نمایندگی از جانیان حاکم بر ایران در نشست افتتاحیه شورای تازه تاسیس حقوق بشر سازمان ملل در ژنو شرکت کردند

اگر چه پیش از این نیز ترکیب و ماهیت این شورا خود جای بحث بسیار داشت اما حضور یک قاتل و شکنجه گر در نشست آغازین آن که قرار است نسبت به نقض حقوق انسان در کشورها اعتراض کند، ماهیت آن را بیش از پیش به نمایش می گذارد آیا افراد این شورا از جنایت های رژیم اسلامی و قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای ۶۰ و ۶۷ خبر ندارند؟ آیا نمی دانند که مرتضوی در قتل زهرا کاظمی و شکنجه ی ده ها کارگر، دانشجو، روزنامه نگار و نویسنده نقش داشته است؟

حضور مرتضوی در این شورا از یکسو دهن کجی به خانواده هایی  ست که  در انتظار محاکمه ی قاتلینٍ فرزندانشان لحظه شماری می کنند و از سوی دیگر توهین به  همه ی وجدان های بیدار انسانهای آزاده ی جهان است  

اگرچه در اثر اعتراض گسترده نیروهای مبارز و مردم آزادیخواه جهان، مرتضوی دست از پا درازتر بدون انجام سخنرانی مجبور به فرار شد، اما فرار او به هیچ وجه از زشتی این اقدام  شورای حقوق بشر سازمان ملل که به یک شکنجه گر امکان حضور می دهد نمی کاهد

 ما همینجا اعلام میکنیم که در کنار نیروهای مبارز و نهادهای مدافع حقوق انسان  به هیچ یک از مز دوران رژیم اسلامی اجازه حضور در مجامع بین المللی نخواهیم داد و برای دستگیری و محاکمه آنها از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم کرد

 

کانون خاوران

www.khavaran.com