Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

پیام کانون خاوران به مناسبت ۱۹ همین سالگرد قتل عام تابستان ۶۷

یاران گرامی: دوستان، رفقا، درور برشما

قتل عام تابستان ۶۷ نوزده ساله شد. ۱۹ سال از ۵ مرداد ۶۷، نقطه آغاز جنایت بزرگ کشتار هزاران زندانی سیاسی مجاهد و کمونیست گذشت.

رژیم اسلامی ایران که تصور می کرد با قتل عام زندانیان سیاسی  ایران ، جنبش انقلابی مردم خاموش می شود و بر مبارزه آنها نقطه پایان گذاشته است، امروز پس از ۱۹ سال درمانده تر از همیشه و در عقب راندن جنبش مردم، با توجه به ماهیتش، همچنان بر طبل سرکوب ، دستگیری و شکنجه و اعدام می کوبد.

فقر و نارساییها در جامعه ای زنده موجب اعتراض و مبارزه مردم می شود. از طرف دیگر رژیمی که خود عامل اصلی فقر و نارساییهاست برای به تسلیم کشاندن مردم ، به زندان ، شکنجه و اعدام روی می آورد. بنابراین حضور زندانی سیاسی نشانگر وجود مبارزه طبقاتی و اعتراض در بستر جامعه است و قلب او با مبارزه مردم در بیرون زندان می طپد و روحیه اش نسبت به سطح این مبارزه افت و خیز پیدا می کند.

اگر امروز شاهدیم که رژیم اسلامی ایران با خیال واهی ی عقب راندن جنبش اعتراض مردم بر شدت سرکوب ، شکنجه و اعدام افزوده و چوبه های دار را در خیابانها و گذرگاهها و در برابر دیدگان مردم به پا کرده دلیل اصلیش وجود جنبش و اعتراض گسترده در متن جامعه است. و بازتاب این جنبش را در زندانهای سیاسی ایران و روحیه زندانیان سیاسی می بینید.

در کجای تاریخ مبارزات مردم ایران سراغ دارید که زندانیان سیاسی در حالیکه خود در آستانه اعدام قرار دارند، از دل سیاهچالهای رژیم فراخوان به تظاهرات  به اعدام و سرکوب بدهند؟

 به اعلامیه آنها توجه کنید

 

فراخوان به اعتراض عليه موج اعدامها و فشار به زندانيان در ايران

به نهادهاي مدافع حقوق بشر!

 به همه مخالفين اعدام و شکنجه و زندان!

 

ما زندانيان اسير در زندانهاي ايران، از همه انسانهاي آزاده در سراسر جهان درخواست ميکنيم که  به موقعيت ما در زندانها توجه کرده و بويژه به اوضاع فعلي ما و خطر انجام اعدامهاي گسترده در ايران توجه جدي نمايند. ما از درون زندانها پيام خود را به گوش شما ميرسانيم. به اين اميد که با اقدامات و فعاليتهاي خودتان، مانع اجراي احکام گسترده اعدام در ايران شويد.

 

اعدام ناعادلانه است و بايد بهر طريق ممکن در ايران و در دنيا ممنوع شود.

در روزها و هفته هاي اخير تعدادي از جوانان و تعدادي از فعالين سياسي متاسفانه در شهرهاي مختلف ايران اعدام شدند. هنوز خطر اعدام ١٢ نفر درکرمان ، ٢٠ نفر در مشهد، ٢٦ نفر در کرج و تعداد  ديگري  در تهران و تبريز و شيراز و ديگر شهرها وجود دارد. ما براي جلوگيري از وقايع دلخراش و غير قابل تصور، به شما متوسل ميشويم. بهر طريق ممکن کاري کنيد که اين اعدامها اتفاق نيفتد.  ما زندانيان محکوم به اعدام و زندانيان اسير در زندانهاي اوين و گوهردشت و سنندج و اروميه و نقده و کرمانشاه  و همه زندانهاي ايران از همگان دعوت ميکنيم در يک اعتراض دسته جمعي و متحدانه روز ١٦ شهريور برابر با ٧ سپتامبر ٢٠٠٧ در سراسر جهان به ميدان بيايند و با شرکت خود در اين حرکت اعتراضي کاري کنند که توجه ها در دنيا يکبار ديگر به موقعيت ما جلب شده و از اجراي احکام اعدام جلوگيري کنند.

ما زندانيان سياسي و زندانيان زير حکم اعدام چشم به انتظار اقدامات شما هستم. اجازه ندهيد فاجعه ديگري در ايران تکرار شود. ما احساس خطر ميکنيم و هيچ راهي بجز متوسل به شما انسانهاي آزاده نداريم.

 

 

1- مصطفی دریانورد( سالن 1 اندرزگاه 7 زندان اوین )

2- رضا بابا تبار ( سالن 3 اندرزگاه 7 زندان اوین )

3- بابک دادبخش ( سالن 3 اندرزگاه 7 زندان اوین )

4- فرشید بابایی ورزی ( سالن1  اندرزگاه 7 زندان اوین )

5- عبدالرضا نجفیان (سالن 5 اندرزگاه 7 زندان اوین )

6- حسین اصغری ( سالن 1 اندرزگاه 7 زندان اوین )

7- بهروز جاوید تهرانی ( زندان گوهردشت )

8- علیرضا کرمی خیرآبادی ( زندان گوهردشت )

9- افشین بایمانی ( زندان گوهردشت )

10 - سعید سنگر (زندان ارومیه )

11- ساسان بابایی ( زندان سنندج )

12 - جعفر ملائکه ( زندان نقده )

13 - کیوان رفیعی ( بند 7 زندان اوین )

14 - محمد حسن فلاحی زاده ( بند 350 زندان اوین )

15- ابوالفضل جهاندار ( بند 350 زندان اوین )

16 - یاسر مجیدی ( زندان بیرجند )

17 - علی حیدریان ( بند 350 زندان اوین )

18 - فرزاد کمانگر ( بند 350 زندان اوین )

19 - اکبر سنجابی ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )

20 -  پیمان خنجری ( زندان دیزل آباد کرمانشاه )

21-خالد هرداني  ( زندان رجايي شهر)

22-ناصر خير اللهي ( زندان رجايي شهر)

23-شهرام پور منصوري ( زندان رجايي شهر)

24-لطيف محمدي ( زندان رجايي شهر)

25-مصطفي سليمي ( زندان رجايي شهر)

26-فرهنگ پور منصوري( زندان رجايي شهر)

رژیم اسلامی ایران می کوشد با دستگیری، شکنجه و اعدام  افراد مبارز، گذشته از ایجاد فضای ترس آلوده، جامعه را نیز از عناصر مبارز و خطر پذیرخالی کند؛ از اینرو دفاع از زندانیان سیاسی و تلاش برای لغو حکم اعدام و آزادی آنها ضرورتی اساسی دارد.

هم اکنون که این کلمات را می شنوید ده ها زندانی سیاسی در آستانه اعدام قرار دارند. به هر طریقی که برایتان امکان دارد بری لغو حکم اعدام و آزادی آنها تلاش کنید.

کانون خاوران

۷ سپتامبر ۲۰۰۷

www.khavaran.com