Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

دادگاه دهه ی خونین

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

مرکز پیگرد سران رژیم اسلامی

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

قتل عام تابستان 67، بیست و چهارساله شد

به مناسبت بیست و چهارمین سالگرد قتل عام تابستان 67 و سی و یکمین سالگرد قتل عام سال 60

کمیته ی برگزاری یادمان زندانیان سیاسی ایران بر گزار می کند:

نگاهی به نخستین مرحله ی دادگاه مردمی ایران تریبونال

در روزهای 29 خرداد تا 2 تیر 1391 (18 تا 22 ژوئن 2012)، اولین مرحله ی دادگاه مردمی رسیدگی به جنایات رژیم جمهوری اسلامی ایران در رابطه با کشتار زندانیان سیاسی در دهه ی 60 ، موسوم به ایران تریبونال (www.irantribunal.com) ، که به همت و تلاش تعدادی از زندانیان سیاسی سابق و فعالین سیاسی تشکیل شده بود، در لندن برگزار شد. در این دادگاه بیش از 80 نفر از زندانیان سیاسی سابق، نزدیکان، خویشان ، فرزندان ، همسران ، پدران و مادران اعدام شدگان و شکنجه شدگان در یک عرصه عمومی علیه رژیم جمهوری اسلامی و سی سال شکنجه ، کشتار، اعدام و زندان، به ویژه در دهه ی 60 شهادت دادند و اعلام جرم کردند. آنان از سلول های انفرادی و ماه ها تنهایی، از بازجویی های مداوم و شکنجه های هولناک، از کابل و سوزاندن و آویزان کردن، از پاهای پاره پاره شده و سینه های خرد شده، از اعدام های نمایشی و قبرها و قیامت ها، از به دار آویخته شدن زنان آبستن و تجاوز به دختران باکره پیش از اعدام، از جنازه هایی که هیچگاه تحویل داده نشد و گورهای بی نام و  نشان، جوخه های تیرباران و حلقه های دار، از کشتار نوجوانان و جوانان 12 و 13 و 14 ساله، از اوین ، گوهر دشت، قزل حصار ، عادل آباد ، وکیل آباد و دیزل-آباد، زندان های کارون ، اصفهان ، کرمان ، ارومیه، سنندج و تبریز و، از تابستان 67 و سراسر دهه ی سیاهِ 60 ،این همه را گفتند و جهان این همه را شنید... کمیته ی برگزاری یادمان زندانیان سیاسی ایران بر آن است که برنامه ی امسال خود را به بررسی نخستین مرحله ی دادگاه مردمی ایران تریبونال اختصاص دهد . از همه ی انسانهای آزادیخواه دعوت می شود که با پشتیبانی و حضور فعال خود به کیفیت این برنامه بیفزایند.

زمان : شنبه 8 سپتامبر راس ساعت 7 عصر

مکان :5120 yonge street ( North York Central Library)

سخنران مهمان : پیام اخوان ، دادستان دومین مرحله ی دادگاه مردمی ایران تریبونال

کانون خاوران حقوق بشر و دمکراسی برای ایران کمیته ی همبستگی با مادران جانباختگان در ایران انجمن سکولارهای سبز ایران تورنتو

با حمایت هفته نا مه ی شهروند