Welcome to the Website of Kanoone Khavaran

The Organization for the Defense of Political Prisoners of Iran

 

 

 دادخواست

کانون زندانیان سیاسی ایران

كميته بين المللى عليه اعدام

 

کميته بين المللى عليه سنگسار

 
     

زندانی سياسی  آزاد بايد گردد   

 

خاوران تنها گورستان دسته جمعی ايران نيست؛ شناخته ترين آنهاست

 

                                                                                                               

شب همبستگی با زندانیان سیاسی ایران

                                                                      

رژیم اسلامی ایران وحشت زده از خیزش مردم،  برای ماندن در قدرت وادامه ی چپاول ،  سرکوب گسترده ای را در دستور کار خود قرار داده و اگر مانعی در برابر خود نبیند از انجام هیچ جنایتی روگردان نیست.

 این همان رژیمی است که قتل عام زندانیان سیاسی را در تابستان ۶۷مرتکب شد . همه ی دست اندر کاران آن جنایت بزرگ، به غیر از خمینی و پسرش احمد ،امروز در گوشه و کنار قدرت به انجام جنایاتی بیشتر مشغولند ؛ با این تفاوت که امروز توازن قوا به سود مردم بهم خورده است وآنها آگاهتر و مصصم تر از قبل در برابر این رژیم قرون وسطایی ایستاده اند .

هم اکنون که این کلمات را مرور می کنید صدها زندانی سیاسی در زندانهای این رژیم  تحت شکنجه ودر شرایط قرون وسطایی قرار دارند.  ما می توانیم به سهم خود صدای اعتراض آنها راپژواک دهیم .

کانون خاوران  در همبستگی با زندانیان سیاسی ایران برنامه ی گفت و شنیدی برگزار می کند.

زمان : شنبه ۵ ۱ آگست ، سر ساعت ۷ عصر

مکان : ۵۱۲۰ خیابان یانگ آدیتوریوم (بالای کتابخانه)

 

سخنرانا ن به ترتیب حروف الفبا :

١- اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران : فرامرز پورطاهری

۲-حزب کمونیست کارگری ایران : محسن ابراهیمی

۳- سازمان (کانادایی) فایت بک : الکس گرانت

۴۔ شهروند : حسن زرهی

۵- شورای پشتیبانی از مبارزات مردم ایران : آناهیتا رحمانی

۶-کانون خاوران : حسن پویا

 

کانون خاوران

www.khavaran.com