کارگران شرکت واحد را در برابر صفی از قاتلان و چپاولگران ، تنها نگذاریم

 

 

روز شنبه 8 بهمن ماه به عنوان روزی مهم در تاریخ مبارزات کارگران ایران ثبت خواهد شد. در این روز صفی از قاتلان و جنایتکاران مانند : خامنه ای ، رفسنجانی ، پورمحمدی ، احمدی نژاد و ... مزدوران و چماقداران خود را بسیج کردند تا اعتصاب حق طلبانه ی شرکت واحد را سرکوب کنند . در این روز رژیم اسلامی با ضرب و شتم کارگران ، خانواده های آنها و حتی کودکانشان اوج درماندگی خود را  در برابر اعتراض و همبستگی کارگران نشان  دارد . از سوی دیگر این که کارگران با وجود آگاهی از هار بودن  رژیم اسلامی و احتمال دستگیری و سرکوب آنها باز دست به اعتصاب زدند، فاز تازه ای از مبارزه ی کارگران در برابر رژیم در هم شکسته ی ایران و عزم راسخ آنها را برای احقاق حقوقشان نشان داد .

اینک بیش از 500 تن از کارگران در اسارت رژیم اسلامی و تحت فشار هستند و گفته می شود که کارگران زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند .

برای رژیم اسلامی شکستن و به زانو در اوردن فعالین سندیکا ی واحد از اهمیت بالایی بر خور دار است . از طرف دیگر ، پیروزی کارگران شرکت واحد ، پیروزی همه ی کسانی است که نسبت به شرایط وحشتناک کارگران و زحمتکشان ایران معترض اند و با مبارزه ی  آنها همدلی و همصدایی دارند .

سکوت و بی تفاتی ما بنوعی کمک به صف قاتلان و چپاولگران است . در هر گوشه ی جهان که هستید با بکارگیری امکانات خود و تا حدی که می توانید  صدای اعتراض کارگران واحد را پژواک دهید و  برای آزادی دستگیر شدگان تلاش کنید .  پیروزی گارگران شرکت واحد ، گامی به جلو در جهت پیروزی همه گارگران و زحمتکشان ایران است .

 

 

 

 www.khavaran.com

کانون خاوران