ياد جانباختگان زندانيان

سياسي راگرامي بداريم

اکسیون به مناسبت هفدهمین سا لگرد فاجعه قتل عام زندانيان سياسي

17 سال پیش درتابستان 1367 هزاران نفراززندانیان سیاسی در مدت زمان  کوتاهی قتل عام شدند.

قتل عام  زندانیان سیاسی که توسط سران رژیم اسلامی طرح ریزی شد و به تشکیل « کمیسیون مرگ»  انجامید در شهریور 1367 به فرمان خمینی جلاد به مرحله اجرا در آمد. طراحان این جنایت دهشتناک بر این باور بودند که با کشتار یک نسل از انقلابیون و انسانهای آگاه ومبارز و کمونیست می توان گورستانی به وسعت ایران ایجاد نمود تا از قبل آن و بر تل کشته ها نظام سرمایه داری در بحران را درایران رونق بخشند.

اکنون دیگر  واضح و روشن است که طرح کشتار زندانیان سیاسی بخشی از پروژه «  دوران باز سازی »  رفسنجانی بود که با حمایت صندوق بین المللی پول  و بانک جهــــــانی  و موسسات امپریالیستی روبرو شد و در همین راستاست که ســـــــکوت و خموشــی رذیلانه کشورهای امپریالیست و رسانه های بورژوازی بین المللی در مقابل این جنایت  کم نظیر و فراموش نشـــــد نی مفهوم و معنای ویژه ای پیدا می  کند.  حقیقت مسلم دیگر در ارتباط با این جنایت  این است که کلیت رژیم  و همــــه  جناحهـــای آن در تمامی مراحل این قتل عام  دخیل و ســــــهیم بوده و هستند.

در هفدهمین ســــالگرد این جنایت فاشیستی یاد و خاطره هزاران زندانی اعدام شده را عزیز و گـــــــرامی می داریم و برای سرنگونی انقلابی رژیم و به محاکمه کشیدن عاملین این جنایت تلاش خواهیم ورزید.

 

Tid : Fredag den 2 september 2005  fra kl. 15 til 17

Sted : Gammeltorv   

سرنگون باد رژيم جمهوري اسلامي ايران

زنده باد آزادي

زنده باد سوسيا سيم

De Iranske kommunister og venstrefløjs aktivister

كانون فعا لين چپ و كمونيست ايراني در دانمارك