از همه دوستان ، رفقا ، مبارزان و مجاهدان درخواست می شود که خاطرات، ادبیات و نقد و نظرات خود را در مورد زندان و کتابهای تا کنون منتشر شده را برای ما بفرستند تا در دسترس عموم قرار دهیم

 

 

چند نقد و بر رسی در مورد  کتاب" نه زیستن ، نه مرگ" از ایرج مصداقی

همزيستى با مرگ بهروز جلیلیان

پاسخ ایرج مصداقی

آنچه می کشد مرگ نيست فراموشی است :  محمد رضا معيني

هردم از اين باغ بری ميرسد :   محمود خليلي

نقد بی‌غشم آرزوست... :   پا سخ ایرج مصداقی

در بند اوین