ی ی یی 67

: ک یی

 

ی ی یک 24  ی ی Ԑ ѐ . ی

 ی " ی " ی ی کی ی   ک .

ی ی ی ی ی ی ی

ی ی ی ی