گرامی داشت مادر بهکیش، از سنگرهای مقاومت جنبش مادران مبارز   

 

 

نیره ی جلالی مهاجر( مادر بهکیش ) روز یکشنبه ١٣ دی ١٣٩۴ در منزل مسکونی اش در تهران به جاودانگی پیوست.

 

جمهوری اسلامی پنج فرزند و داماد اورا : زهرا ، محمدرضا ، محمود ، محسن و علی بهکیش و سیامک اسدیان را در دهه ۱۳۶۰ به قتل رساند .

 

او بیشتر عمرش را جلوی درب زندان ها و گورستان ها درپی یافتن عزیزانش گذراند. مادر بهکیش ، مادری از تبار مادران مبارز و از اعضای خانواده های جانفشانان دهه ی ١٣۶٠ بود که با مقاومت و پایداری شان، چه آنگاه که فرزندانشان در زندان های ارتجاع حاکم، تحت شکنجه و آزار بودند و چه آنگاه که جمهوری اسلامی آنان را به خاک و خون کشید و پنهان از چشم خانواده ها در گورهای دسته جمعی در خاوران، دفن کرد، همواره پرچم دادخواهی و ایستاد ه گی را بر افراشته  نگهداشتند . مادر بهکیش و دیگر مادران با مبارزه و مقاومت و پایداریشان، خاوران را به نماد  دادخواهی مبارزانی تبدیل کردند که در دهه ی ١٣۶٠ در گورهای بی نام و نشان در سرتاسر ایران به خاک سپرده شدند.

 

رفتن مادر بهکیش، جامعه ی آزادیخواه وبرابری طلب ایران را به سوگ نشاند. یاد و خاطره ی او  به عنوان آموزگار ایستاده گی در حافظه ی جمعی و نیز حافظه ی گلزار خاوران باقی خواهد ماند. دریغا که نماند تا سقوط جمهوری اسلامی و رسید ه گی به جنایات سران و مسولان انرا به چشم خود به بیند. 

 

ما ضمن ابراز همدردی با خانواده ی بزرگ بهکیش بویژه با منصوره و جعفر عزیز ، اعلام می کنیم که بزودی  برنامه ای درگرامی داشت مادر بهکیش در تورنتو بر گزار می کنیم .

زمان ، مکان و جزییات برنامه در آینده اعلام می شود.

 

برگزار کننده گان :  حقوق بشر و د موکراسی برای ایران، کانون خاوران و کمیته ی همبستگی با مادران جانباختگان در ایران ( تورنتو- کانادا)